Nota Prawna

NOTA PRAWNA
         
Strona www.sklep.michalkarmowski.pl stanowią własność firmy BODY ZONE Paweł Halicki i jest przez nią obsługiwane. Odwiedzający stronę są zobowiązani do przestrzegania niżej podanych warunków, z którymi należy dokładnie się zapoznać. W myśl tych warunków "strona" jest rozumiana jako portal internetowy MICHAŁ KARMOWSKI.

Zastrzeżenia i zalecenia

Niniejsza strona może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych (stron niebędących własnością i / lub nieobsługiwanych przez BODY ZONE Paweł Halicki). Po wejściu w podany link, zewnętrzna strona internetowa może pojawić się na pełnym ekranie lub może zostać wyświetlona jako fragment niniejszej strony. Pojawianie się strony zewnętrznej w obrębie naszej strony ma na celu jedynie ułatwienie powrotu do strony wyjściowej i nie oznacza przejęcia przez nas odpowiedzialności za rzeczoną stronę zewnętrzną nawet wówczas, gdy jest to strona internetowa stanowiąca własność i obsługiwana przez BODY-LAB Paweł Halicki. Linki są zamieszczane po to, by ułatwić odwiedzającym szybkie znalezienie odnośnych stron, informacji o usługach i / lub produktach. Użytkownik strony powinien sam ocenić użyteczność usług i / lub produktów opisywanych na tych stronach. BODY ZONE Paweł Halicki nie ponosi odpowiedzialności ciążącej na właścicielach lub operatorach tych stron internetowych, nie ponosi również odpowiedzialności za towary lub usługi przez nich dostarczane, ani za zawartość ich stron internetowych. Nie przejmuje także gwarancji, warunków ani sposobu reprezentacji w odniesieniu do tych stron, nie bierze na siebie żadnej związanej z nimi odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności wynikającej z zarzutu, że treść którejkolwiek z zewnętrznych stron internetowych podanych w formie linku narusza prawo do własności intelektualnej stron trzecich).
Wszystkie informacje lub porady zawarte na tej stronie mają charakter ogólny i nie należy ich traktować jako wiążące przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. BODY ZONE Paweł Halicki dokłada starań, by wszystkie podane informacje były zgodne z prawdą w chwili ich umieszczania na stronie, nie gwarantuje jednak, że informacja jest w pełni precyzyjna. BODY ZONE Paweł Halicki o nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez użytkownika strony w oparciu o uzyskane na stronie informacje i porady, jak również za straty i usterki powstałe w wyniku takich działań. Wszelkie materiały zawarte na stronach Sklepu Internetowego MICHAŁ KARMOWSKI mają jedynie charakter informacyjny i nie dają gwarancji pożądanych skutków działań podjętych pod ich wpływem. Zawarte tu materiały nie stanowią porady w sensie prawnym, oferty, ani zalecenia w jakiejkolwiek szczegółowej sprawie. BODY ZONE Paweł Halicki stwierdza wyraźnie, że nie bierze odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby w związku ze skutkami jakichkolwiek działań lub zaniechań podjętych w całości lub w części pod wpływem zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego MICHAŁ KARMOWSKI.
Warunki

Uwagi dotyczące praw autorskich i znaku handlowego 

Niniejsza strona zawiera tekst, zdjęcia, filmy, pliki PDF i inne formaty zapisu obrazu i dźwięku chronione prawem autorskim i pokrewnym oraz / lub innymi przepisami dotyczącymi praw do własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie, prawa pokrewne , prawa do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nazw, loga , prawa do programów komputerowych należą do firmy BODY ZONE Paweł Halicki.  Sklep Internetowy MICHAŁ KARMOWSKI nie przenosi na użytkowników strony internetowej tych praw ani nie udziela im żadnej licencji na ich wykorzystywanie.  

Zabronione jest wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, odtwarzanie, modyfikowanie, wyświetlanie, publikowanie jakichkolwiek treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniej, pisemnej zgody BODY ZONE Paweł Halicki. Użytkownik może skorzystać z  treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie jedynie dla celów własnego użytku osobistego.   

Użytkownik może:
a) wejść na dowolny fragment strony;
b) wydrukować jeden egzemplarz dowolnej strony lub wszystkich stron do własnego użytku. 

Użytkownik nie może: 
a) kopiować (ani poprzez drukowanie na papierze, ani poprzez zapisywanie na dysku czy ściąganie w inny sposób), rozpowszechniać (w tym powielonych egzemplarzy), publikować, zmieniać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać materiałów zawartych na stronie - z wyjątkiem wykorzystania dozwolonego pod nagłówkiem "Użytkownik może". Ograniczenie to odnosi się zarówno do całości, jak i do fragmentów zawartości strony; 
b) usuwać informacji o prawach autorskich, znaków handlowych lub not dotyczących prawa do własności intelektualnej zawartych w materiale oryginalnym z treści pobranej, skopiowanej lub wydrukowanej ze strony;

Zmiany warunków

BODY ZONE Paweł Halicki może okresowo zmieniać powyższe warunki korzystania ze strony oraz zastrzeżenia. Wchodząc na stronę użytkownik akceptuje aktualne warunki oraz zastrzeżenia jako obowiązujące i dlatego warto się z nimi zapoznać przy ponownym odwiedzaniu strony. 

Zmiany na stronie / Sposobu działania strony

BODY ZONE Paweł Halicki może w dowolnym czasie zmieniać format i treść strony. 
BODY ZONE Paweł Halicki może zawieszać działanie strony w celu wykonania prac obsługowych, aktualizacji zawartości lub z innego powodu. 
BODY ZONE Paweł Halicki zastrzega sobie prawo do odcięcia dostępu do strony bez uprzedzenia i w dowolnym czasie.